doge git

alias such=git
alias so=git
alias very=git
alias plz=git
alias wow=git status
alias add=‘git add -A #’

$ wow
$ add ALL the things!
$ such commit -am "wow changes"
$ plz push
$ so log

Padłem. Muszę to zrobić w pracy! Podpatrzone od @Chris Martin