Męczyłem się i przeklepywałem hasło z keepass by zalogować się do github/bitbucket przy robieniu push, a tymczasem Git ma to wbudowane. There’s an app for that!

Siedzi sobie toto w /usr/share/doc/git/contrib/credential/gnome-keyring i czeka na skompilowanie.
Po kolei:

Potrzebujemy mieć nagłówki do gnome-keyring: sudo apt-get install libgnome-keyring-dev

Następnie wchodzimy do katalogu ze źródłami helpera i make:
# cd /usr/share/doc/git/contrib/credential/gnome-keyring
# sudo make

Potem wystarczy powiedzieć Gitowi, że ma pomocnika:
git config --global credential.helper /usr/share/doc/git/contrib/credential/gnome-keyring/git-credential-gnome-keyring

I od razu życie staje się lepsze.

Może ktoś na tym skorzysta